Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIV/320/17 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 25 maja 2017r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Cieszyna nr XXVII/256/16 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-06-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe