Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/265/17 Rady Miasta Poręba

z dnia 26 czerwca 2017r.

w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXXVIII/244/17 Rady Miasta Poręba z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Poręba, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-07-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe