Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/238/17 Rady Gminy Łękawica

z dnia 17 lipca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/199/09 Rady Gminy Łękawica z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łękawica

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-07-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe