Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLII/375/2017 Rady Gminy Rudziniec

z dnia 26 października 2017r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-11-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe