Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/218/2017 Rady Gminy Wielowieś

z dnia 9 listopada 2017r.

o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Wielowieś za wyniki w nauce i osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum zamieszkałych na terenie Gminy Wielowieś

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-11-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe