Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/268/17 Rady Gminy Kozy

z dnia 23 listopada 2017r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy-usługi, pomoc rzeczowa, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i celowe przyznane pod warunkiem zwrotu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-11-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe