Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 481/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2018 do 2023

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe