Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/764/2018 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 13 kwietnia 2018r.

w sprawie podziału Miasta Mikołowa na stałe obwody głosowania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-05-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe