Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja nr OKA.4110.72.73.2017.2018.JSK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 8 maja 2018r.

w sprawie zmian koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz na obrót ciepłem Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-05-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe