Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/346/18 Rady Gminy Brenna

z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/325/18 Rady Gminy Brenna z dnia 20 kwietnia 2018 r. sprawie podziału gminy Brenna na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-07-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe