Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LII/967/18 Rady Miasta Chorzów

z dnia 6 września 2018 r.

w sprawie znaków Miasta Chorzów i zmiany Statutu Miasta

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-09-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe