Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.507.2018 Wojewody Śląskiego

z dnia 10 października 2018r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XLVII/503/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Cieszyna

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-10-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe