Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 22/IV/2018 Rady Gminy Włodowice

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 75/IX/2011 Rady Gminy Włodowice z dnia 28 października 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe