Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie nr 7/2018 Rady Miasta Wisła

z dnia 20 grudnia 2018r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXI/318/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Wisła w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-01-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe