Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja nr OKA.4210.79(5).2018.2019.136.XV.KT.Zmd Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 28 stycznia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła ustalonej przez Zakłady Energetyki Cieplnej S.A.z siedzibą w Katowicach

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-01-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe