Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/38/2019 Rady Gminy Łękawica

z dnia 30 stycznia 2019r.

w sprawie zmiany uchwały nr LI/328/2018 Rady Gminy Łękawica z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Łękawica

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-01-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe