Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 85/IV/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-02-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe