Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 28 lutego 2019r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych albo w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe