Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.316.2019 Wojewody Śląskiego

z dnia 24 maja 2019 r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr VII/54/2019 Rady Gminy Istebna z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne wymogi jakim muszą odpowiadać składane projekty

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-05-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe