Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/54/19 Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Wilamowice obejmującego sołectwo Dankowice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-06-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe