Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/91/19 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 12 sierpnia 2019 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych i w innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Gorzyce

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-08-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe