Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr ED-EF.031.8.2019 Prezydenta Miasta Jaworzna; Prezydenta Miasta Sosnowca

z dnia 23 sierpnia 2019 r.

w sprawie pokrycia i rozliczania kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego - Zbór "Betel" w Jaworznie w roku szkolnym 2018/2019

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-08-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe