Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/83/2019 Rady Miejskiej w Żarkach

z dnia 24 września 2019 r.

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr IX/60/2019 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne wymogi jakim muszą odpowiadać składane projekty

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe