Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/3/2019 Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 31 października 2019 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, z wyłączeniem mieszkania chronionego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-11-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe