Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 102/XVII/19 Rady Gminy Świerklany

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe