Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.778.2019 Wojewody Śląskiego

z dnia 29 listopada 2019 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XIV/110/19 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 października 2019 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Wodzisław Śląski na lata 2020-2024

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe