Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/123/19 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe