Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr S.0007.098.2019 Rady Miejskiej w Radlinie

z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie ulicy ks. kard. Bolesława Kominka (MP17)

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe