Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 0050.32.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia 22 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Spokojnej Starości w Cieszynie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-01-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe