Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 123/XXI/2020 Rady Gminy Rędziny

z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych gminy Rędziny

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-01-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe