Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/102/20 Rady Gminy Marklowice

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla mieszkańców Gminy Marklowice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-03-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe