Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 17.193.2020 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 15.151.2015 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rydułtowy, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-04-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe