Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/288/20 Rady Miejskiej w Zawierciu

z dnia 21 kwietnia 2020 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-04-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe