Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/326/2020 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zabytkami miasta Gliwice na lata 2020-2023

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-07-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe