Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/399/20 Rady Miasta Tychy

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie nadania nowego statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Miejskie w Tychach

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-09-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe