Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Burmistrza Miasta Pyskowice; Zarządu Powiatu Gliwickiego

z dnia 8 października 2020 r.

w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-10-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe