Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.927.2020 Wojewody Śląskiego

z dnia 29 października 2020 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr 166/XX/2020 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 24 września 2020 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Kalety

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-10-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe