Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.912.2020 Wojewody Śląskiego

z dnia 30 października 2020 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XIX.149.2020 Rady Gminy Kornowac z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XII.79.2015 Rady Gminy Kornowac z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kornowac

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-11-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe