Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/171/2020 Rady Gminy Lipie

z dnia 10 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr V/35/2019 Rady Gminy Lipie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Lipie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-12-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe