Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr 2/2020 Prezydenta Miasta Chorzów; Prezydenta Miasta Świętochłowice

z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w roku szkolnym 2020/2021

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-01-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe