Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

z dnia 11 lutego 2021 r.

w sprawie opublikowania wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 - część VIa

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-02-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe