Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.424.2021 Wojewody Śląskiego

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXV/269/2021 Rady Gminy Pawłowice z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pawłowice w 2021 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe