Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Wójta Gminy Buczkowice

z dnia 31 marca 2021 r.

z wykonania budżetu gminy za rok 2020

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe