REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C(E)

5. Sprawozdanie Theato A5-0283/2004 - Decyzja 5 (głosowanie tajne)

Strony 43 - 44 Pobierz pdf

6. Sprawozdanie Theato A5-0283/2004 - Decyzja 6 (głosowanie tajne)

Strony 44 - 45 Pobierz pdf

REKLAMA

7. Sprawozdanie Theato A5-0283/2004 - Decyzja 7 (głosowanie tajne)

Strony 45 - 46 Pobierz pdf

8. Sprawozdanie Theato A5-0283/2004 - Decyzja 8 (głosowanie tajne)

Strony 46 - 47 Pobierz pdf

REKLAMA

9. Sprawozdanie Theato A5-0283/2004 - Decyzja 9 (głosowanie tajne)

Strony 47 - 48 Pobierz pdf

10. Sprawozdanie Theato A5-0283/2004 - Decyzja 10 (głosowanie tajne)

Strony 48 - 49 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego o zatwierdzeniu Komisji Europejskiej w nowym składzie

Strony 50 - 51 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie nominacji Jana Kinšta na stanowisko członka Trybunału Obrachunkowego (C5-0197/2004 - 2004/0809(CNS))

Strony 51 - 51 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie nominacji Kersti Kaljulaid na stanowisko członka Trybunału Obrachunkowego (C5-0198/2004 - 2004/0809A(CNS))

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie nominacji Igorsa Ludboržsa na stanowisko członka Trybunału Obrachunkowego (C5-0200/2004 - 2004/0809C(CNS))

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie nominacji Ireny PetruškevičienÄ- na stanowisko członka Trybunału Obrachunkowego (C5-0201/2004 - 2004/0809D(CNS))

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie nominacji Gejzy Zsolta Halásza na stanowisko członka Trybunału Obrachunkowego (C5-0202/2004 - 2004/0809E(CNS))

Strony 53 - 53 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie nominacji Josefa Bonnici na stanowisko członka Trybunału Obrachunkowego (C5-0203/2004 - 2004/0809F(CNS))

Strony 54 - 54 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie nominacji Jacka Uczkiewicza na stanowisko członka Trybunału Obrachunkowego (C5-0204/2004 - 2004/0809G(CNS))

Strony 54 - 54 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie nominacji Vojko A. Antončiča na stanowisko członka Trybunału Obrachunkowego (C5-0205/2004 - 2004/0809H(CNS))

Strony 55 - 55 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie nominacji Júliusa Molnára na stanowisko członka Trybunału Obrachunkowego (C5-0206/2004 - 2004/0809I(CNS))

Strony 55 - 55 Pobierz pdf

Sprawozdanie Komisji z prac komitetów w roku 2003 (COM(2004) 860)

Strony 1 - 50 Pobierz pdf

Wspólne stanowisko (WE) nr 11/2005 z dnia 9 grudnia 2004 r. przyjęte przez Radę stanowiącą zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych warunków wykonania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym

Strony 1 - 10 Pobierz pdf

Wspólne stanowisko (WE) nr 12/2005 z dnia 9 grudnia 2004 r. przyjęte przez Radę stanowiącą zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i 2135/98

Strony 11 - 25 Pobierz pdf

Wspólne stanowisko (WE) nr 13/2005 z dnia 9 grudnia 2004 r. przyjęte przez Radę stanowiącą zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 1999/32/WE w zakresie zawartości siarki w paliwie do statków

Strony 26 - 38 Pobierz pdf

Wspólne stanowisko (WE) nr 10/2005 przyjęte przez Radę dnia 21 grudnia 2004 r., stanowiącą zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych

Strony 1 - 129 Pobierz pdf

Wspólne stanowisko (WE) nr 6/2005 z dnia 15 listopada 2004 r. przyjęte przez Radę stanowiącą zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej nieuczciwych praktyk stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniającej dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych)

Strony 1 - 20 Pobierz pdf

Wspólne stanowisko (WE) nr 7/2005 z dnia 15 listopada 2004 r. przyjęte przez Radę stanowiącą zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin, przemieszczających się we Wspólnocie oraz rozporządzenie (EWG) nr 574/72 w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71

Strony 21 - 35 Pobierz pdf

Wspólne stanowisko (WE) nr 8/2005 z dnia 29 listopada 2004 r. przyjęte przez Radę stanowiącą zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny

Strony 36 - 44 Pobierz pdf

Wspólne stanowisko (WE) nr 9/2005 z dnia 29 listopada 2004 r. przyjęte przez Radę stanowiącą zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia ram dla ustalenia wymogów projektowania ekologicznego produktów pobierających energię i zmieniającej dyrektywę Rady 92/42/EWG oraz dyrektywy 96/57/WE i 2000/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

Strony 45 - 68 Pobierz pdf

REKLAMA