REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C(E) z 2007 roku

6. WR-B6-0078/2007 - Nierozprzestrzenianie broni jądrowej oraz rozbrojenie jądrowe - Popr. 10

Strony 98 - 100 Pobierz pdf

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej (COM(2005)0375 - C6-0279/2005 - 2005/0156(COD))

Strony 101 - 101 Pobierz pdf

REKLAMA

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 14 marca 2007 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 311/76 w sprawie w sprawie zestawienia statystyk dotyczących pracowników cudzoziemców

Strony 101 - 101 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie liczby i składu ilościowego delegacji międzyparlamentarnych

Strony 102 - 103 Pobierz pdf

REKLAMA

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (COM(2005)0579 - C6-0403/2006 - 2005/0228(COD))

Strony 103 - 103 Pobierz pdf

Stanowisko Parlamentu Europejskiego rzyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 14 marca 2007 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego

Strony 104 - 121 Pobierz pdf

ZAŁĄCZNIK

Strony 121 - 133 Pobierz pdf

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie wprowadzania do obrotu wołowiny i cielęciny pochodzących z bydła w wieku do dwunastu miesięcy (COM(2006)0487 - C6-0330/2006 -2006/0162(CNS))

Strony 133 - 138 Pobierz pdf

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej państwa członkowskie do ratyfikowania, w interesie Wspólnoty Europejskiej, skonsolidowanej Konwencji z 2006 r. Międzynarodowej Organizacji Pracy o pracy na morzu (COM(2006)0288 - C6-0241/2006 - 2006/0103(CNS))

Strony 139 - 139 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie usług socjalnych użyteczności publicznej w Unii Europejskiej (2006/2134(INI))

Strony 140 - 143 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie zawarcia umowy o komunikacji lotniczej między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony a Stanami Zjednoczonymi Ameryki z drugiej strony

Strony 143 - 146 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie nierozprzestrzeniania broni jądrowej oraz rozbrojenia jądrowego

Strony 146 - 148 Pobierz pdf

PRZEBIEG POSIEDZENIA

Strony 149 - 149 Pobierz pdf

1. Otwarcie posiedzenia

Strony 149 - 149 Pobierz pdf

2. Składanie dokumentów

Strony 149 - 150 Pobierz pdf

3. Uwarunkowania wyspiarskie, naturalne i gospodarcze w kontekście polityki regionalnej (debata)

Strony 150 - 150 Pobierz pdf

4. Samorządy lokalne oraz współpraca na rzecz rozwoju (debata)

Strony 150 - 151 Pobierz pdf

5. Głosowanie

Strony 151 - 151 Pobierz pdf

5. 1. Mianowania członków delegacji międzyparlamentarnych (głosowanie)

Strony 151 - 151 Pobierz pdf

5. 2. Działanie Wspólnoty w zakresie transgranicznej opieki zdrowotnej (głosowanie)

Strony 151 - 151 Pobierz pdf

5. 3. Nielegalne polowanie na ptaki na Malcie (głosowanie)

Strony 151 - 152 Pobierz pdf

5. 4. Stosunki euro-śródziemnomorskie (głosowanie)

Strony 152 - 152 Pobierz pdf

5. 5. Tworzenie euro-śródziemnomorskiej strefy wolnego handlu (głosowanie)

Strony 152 - 152 Pobierz pdf

5. 6. Bośnia i Hercegowina (głosowanie)

Strony 153 - 153 Pobierz pdf

5. 7. Przestrzeganie Karty Praw Podstawowych we wnioskach legislacyjnych Komisji: metodologia systematycznej i ścisłej kontroli (głosowanie)

Strony 153 - 153 Pobierz pdf

REKLAMA