REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Roma Opoka

Aplikant adwokacki

 

Według polskiego prawa, małżonków po ślubie łączy ustawowa wspólnota majątkowa. Intercyza to umowa majątkowa zawierana z reguły przed ślubem. Stosunki majątkowe można również zmienić w trakcie trwania małżeństwa. Należy zawrzeć przed notariuszem umowę małżeńską o zniesieniu wspólności ustawowej.
Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego, wspólnoty nie muszą zwracać właścicielom nadwyżek. Właściciele lokali mogą w uchwale zdecydować o przeznaczeniu nadwyżki zaliczek na fundusz remontowy.

REKLAMA

Powstał projekt zmian w przepisach dotyczących stadionowych wybryków chuligańskich. Elektroniczne bransolety dla kibiców mają ruszyć już w styczniu 2012 roku.
Osoba, która nie składa zeznania podatkowego w terminie naraża się na konieczność zapłaty kary. Jednak kodeks karny skarbowy przewiduje możliwość uniknięcia kary. Koniecznością jest zawiadomienie urzędu skarbowego zwane czynnym żalem.

REKLAMA

Osoba samotnie wychowująca dziecko może ubiegać się o podstawowe świadczenie i odpowiednie dodatki do niego. Prawo to określone jest w ustawie o świadczeniach rodzinnych.
Kto jest uprawniony do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego? Jak uzyskać świadczenie z Funduszu? Jakie są warunki uzyskania prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego? W jakiej wysokości świadczenie może uzyskać osoba uprawniona?
Trybunał Konstytucyjny orzekł iż zróżnicowanie opodatkowania w zależności od posiadania rodziny na utrzymaniu jest zgodne z konstytucją. Chodziło o sprawę, w której rodzic nie sprawujący bezpośredniej opieki nad dzieckiem, przez sam fakt łożenia na utrzymanie dziecka chciał być traktowany jako osoba samotnie wychowująca to dziecko.
Wezwania do sądu skutkują koniecznością stawienia się w dzień roboczy. Jak przedstawia się ta kwestia z punktu widzenia relacji pracodawca - pracownik? Czy pracodawca ma prawo nie zapłacić nam za dzień nieobecności w pracy spowodowany koniecznością stawienia się na wezwanie Sądu oddalonego od miejsca zamieszkania?
Prawo zobowiązuje rodziców do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Czy obowiązek ten doznaje ograniczeń? Co jest podstawą do powstania obowiązku świadczenia alimentacyjnego wobec dziecka?
Świadectwo pracy jest dokumentem, w którym pracodawca potwierdza zatrudnienie pracownika. W dokumencie tym są zawarte nieodzowne informacje o podwładnym przydatne dla kolejnego pracodawcy. Pracodawca wydaje pracownikowi świadectwo pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy.
Zapowiadają się duże zmiany w kwestii rejestracji pojazdów. Zgodnie z projektem ustawy, numer rejestracyjny ma zostać przypisany do auta i pozostać ten sam, przez cały okres użytkowania. Rejestracje już nie będą musiały być powiązane z miejscem zameldowania właściciela rejestrowanego pojazdu.
Rodzina pracownika, który zmarł w czasie trwania stosunku pracy, ma prawo do odprawy pośmiertnej. Kwestie odprawy reguluje Kodeks pracy. Odprawa przysługuje niezależnie od tego na jakiej podstawie pracownik nawiązał stosunek pracy, w jakim wymiarze ani okresu, w jakim pozostawał w stosunku pracy przed śmiercią.
Pełnomocnictwo procesowe to umocowanie do działania w cudzym imieniu. Umożliwia stronom bądź uczestnikom postępowania, upoważnienie osób posiadających wiedzę profesjonalną do zastępowania ich przed sądem. Ma to znaczenie przyspieszające i usprawniające postępowanie. Jaka powinna być treść pełnomocnictwa aby właściwie umocować pełnomocnika?
Podatnicy na złożenie PIT-u za ubiegły rok mają czas tylko do końca kwietnia. Deklarację można zanieść do urzędu skarbowego osobiście, wysłać pocztą, złożyć ją elektronicznie z podpisem elektronicznym lub bez. Co jednak grozi nam gdy uchybimy terminowi i nie złożymy zeznania podatkowego do końca kwietnia?
Praca, którą pracownik wykonuje poza obowiązującymi go normami czasu pracy stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Za takową pracę przysługuje odpowiednio wyższe wynagrodzenie. Reguluje to kodeks pracy.
Opiekun prawny osoby niepełnosprawnej ma prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej w rozliczeniu za 2010 rok. Warunkiem koniecznym dokonania odliczenia jest obowiązek alimentacyjny wobec takiej osoby.
W związku z licznymi podwyżkami, coraz częściej słyszy się o pogarszaniu się kondycji materialnej osób, które dotychczas nie potrzebowały pomocy socjalnej. Osoby, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania mogą liczyć na pomoc państwa w formie dodatku mieszkaniowego. Co trzeba zrobić aby taką pomoc otrzymać?
Prezydent RP, w dniu 5 kwietnia 2011 r. podpisał ustawę o szkolnictwie wyższym i ustawę o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Nowe przepisy będą obowiązywać już od października 2011 r.
Jednak nie będzie wymogu jazdy w kasku na rowerze przez dzieci do 15 roku życia. Poprawkę odrzucił Senat, w trakcie prac nad nowelizacją, potocznie zwaną „rowerową”. Nowe przepisy mają za zadanie ułatwić poruszanie się po drogach rowerzystom.
W potocznym rozumieniu, często używa się tych dwóch określeń przestępstw zamiennie mówiąc o tym samym czynie. Z punktu widzenia prawa są to jednak dwa odrębne czyny zabronione, uregulowane w różnych przepisach kodeksu karnego.

REKLAMA