| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
pko pko pko
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > PPK PKOTFI > PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) czyli jak oszczędzać pieniądze

PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) czyli jak oszczędzać pieniądze

Pracownicze Plany Kapitałowe, w skrócie nazywane PPK, stanowią powszechny i dobrowolny program oszczędzania na emeryturę. Obecnie odkładanie środków pieniężnych na późniejsze lata życia stało się koniecznością. Planowana wysokość gwarantowanej emerytury nie zapewni bezpieczeństwa finansowego po ukończeniu 60 (kobiety) czy 65 lat (mężczyźni).

Oszczędzanie w ramach PPK

Polacy już dziś powinni wybrać sposób oszczędzania. Jest ich wiele. Warto przybliżyć nowość w polskim systemie prawnym jakim są PPK. Środki gromadzone w ramach PPK stanowią własność uczestnika programu, które można wypłacić i podlegają dziedziczeniu. Kluczowa kwestia decydująca o atrakcyjności Pracowniczych Planów Kapitałowych to dopłaty ze strony Funduszu Pracy i pracodawcy. Co miesiąc z wynagrodzenia pracownika na konto PPK pobierane będą kwoty stanowiące wkład pracownika i pracodawcy. Fundusz Pracy dopłaca natomiast określoną kwotę raz w roku i jednorazowo przekazuje wpłatę powitalną.

Wpłaty na rachunek uczestnika PPK

Wpłaty podstawowe pracownika wynoszą 2%, a pracodawcy 1,5%. Natomiast wpłaty dodatkowe pracownika do 2%, a pracodawcy do 2,5%. Sam pracownik i pracodawca decydują czy oprócz wpłat podstawowych będą zwiększać udział w oszczędnościach pracownika o wpłaty dodatkowe. Przy założeniu, że obie strony zdecydują się na podstawowe wpłaty pracownik zaoszczędzi miesięcznie na swoim koncie PPK 3,5% swojego wynagrodzenia brutto. Zakładając najwyższe wpłaty będzie to aż 8%. Dodatkowo na konto pracownika wpłynie wpłata powitalna finansowana z Funduszu Pracy. Wyniesie 250 zł. Co więcej, wspomniany fundusz corocznie powiększy uczestnikowi PPK sumę zgromadzonych oszczędności o 240 zł. Najprościej zobrazować to na poniższym schemacie:

Pracownik

2% (wpłata podstawowa) + 2% (wpłata dodatkowa)

Pracodawca

1,5% (wpłata podstawowa) + 2,5% (wpłata dodatkowa)

Fundusz Pracy

250 zł (wpłata powitalna) + 240 zł (wpłata coroczna)

Łatwość oszczędzania

Oszczędzając samodzielnie, pracownik uzyskałby tylko tyle, ile sam odłożyłby ze swojego wynagrodzenia. Nie łatwo jest też samodzielnie i systematycznie odprowadzać część pieniędzy z pensji na rachunek oszczędnościowy. Bieżące wydatki często na to nie pozwalają. Pewną trudność może stanowić także rezygnacja z niektórych planów na rzecz pomnażania oszczędności. Cierpi na tym domowy budżet oraz jakość życia na emeryturze. Formuła oszczędzania w ramach PPK jest bardzo wygodna dla pracownika. Zostaje zapisany do programu automatycznie wraz z objęciem firmy, w której pracuje, Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. Dotyczy to osób od 18 do 54 roku życia. Nie muszą robić nic oprócz zadeklarowania wysokości wpłat. Natomiast pracownicy, którzy ukończyli 55 rok życia, mogą przystąpić do programu po złożeniu stosownego wniosku.

Gromadzone środki pieniężne

Pracownik jako uczestnik PPK zostanie przypisany do imiennego rachunku instytucji finansowej wybranej przez pracodawcę. Na ten rachunek będą dokonywały się comiesięczne wpłaty z wynagrodzenia brutto pracownika.

Warto wspomnieć, że w każdej chwili istnieje możliwość rezygnacji z PPK. Nie jest więc to program przymusowy.

Co istotne, środki gromadzone na rachunku uczestnika PPK stanowią jego własność. Ustawa przewiduje, że w zależności od woli uczestnika PPK istnieje możliwość ich wypłaty w dowolnym momencie. Przeniesienie środków może odbyć się w ramach tzw. wypłaty transferowej czyli: na polisę w zakładzie ubezpieczeń, rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej, a także można wypłacić środki w formie świadczenia małżeńskiego. Jest to wypłata ze wspólnego rachunku małżeńskiego.

Ponadto ustawodawca przewidział procedurę dokonania wypłat w przypadku szczególnych sytuacji życiowych. Należą do nich:

- poważna choroba uczestnika PPK, jego małżonka lub dziecka (wypłata do 25% środków bez obowiązku zwrotu);

- pokrycie wkładu własnego związanego z kredytem na budowę domu lub kupno mieszkania (wypłata do 100 % środków z obowiązkiem zwrotu w ciągu najwyżej 15 lat, dotyczy wyłącznie uczestników PPK przed ukończeniem 45. roku życia).

Wypłaty środków po osiągnięciu 60 roku życia

Domyślna wypłata środków zaoszczędzonych w programie następuje po osiągnięciu 60 roku życia. Wówczas można dokonać jednorazowej wypłaty w wysokości 25% zgromadzonych pieniędzy. Natomiast pozostała kwota będzie wypłacana comiesięcznie przez kolejne 10 lat. Dla tej formy wypłaty przewidziano zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych. Nie ma zakazu wypłaty jednorazowo większej sumy, a nawet całkowitej sumy rachunku uczestnika PPK. Należy jednak liczyć się wówczas z koniecznością zapłaty podatku. Dotyczy to także skrócenia liczby lat, w ciągu których dokonywane będą comiesięczne wypłaty.

Czy możliwe jest godne życie na emeryturze? Jedno jest pewne: ze względu na niewydolność systemu emerytalnego każdy Polak musi odkładać pieniądze. Uczestnictwo w PPK jest jednym z najwygodniejszych i najbardziej opłacalnych form systematycznego oszczędzania.

Data publikacji:

Źródło:

Artykuł partnerski

Tagi

PPK

Zdjęcia

PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) czyli jak oszczędzać pieniądze/fot.Shutterstock
PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) czyli jak oszczędzać pieniądze/fot.Shutterstock

NAJNOWSZE PORADY

NAJCZĘSTSZE PYTANIA