REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Pisma i druki

Formularze wieczystoksięgowe
Formularz KW WPIS 'Wniosek o wpis w księdze wieczystej'
Chcąc dokonać wpisu w księdze wieczystej nieruchomości (lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu spółdzielczego) musimy skorzystać z formularza KW WPIS (w innym wypadku zostanie on zwrócony). Formularz ma zastosowanie m.in. w przypadku wpisania nowego właściciela czy wpisu hipoteki- jak również ich wykreślenia (w postępowaniu wieczystoksięgowym wykreślenie również jest wpisem).
Formularz KW ZAL 'Wniosek o założenie księgi wieczystej'
Nowo powstałe nieruchomości (np. powstałe w wyniku podziału większej, lub wyodrębnienia własności lokalu) wymagają założenia księgi wieczystej. Zazwyczaj dokonuje tego notariusz (jeśli powstanie wynika z umowy)- często jednak musimy zrobić to samodzielnie. W przypadku przeniesienia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu również również konieczne jest założenie księgi wieczystej.
Formularz KW-ODPIS-AKT 'Wniosek o wydanie odpisu dokumentu z akt księgi wieczystej'
W aktach księgi wieczystej spoczywają dokumentu na podstawie, których dokonywano w niej wpisów (m.in. o prawie własności, hipotece, służebnościach). Chcąc kwestionować zasadność wpisów częstokroć należy oprzeć się właśnie na tych dokumentach- inaczej niż w przypadku zwykłego postępowania cywilnego, w przypadku ksiąg wieczystych wniosek o wydanie odpisu takiego dokumentu musi być złożony na urzędowym formularzu.
Formularz KW OZN 'Oznaczenie działki ewidencyjnej'
Formularz KW OZN stanowi załącznik do formularza KW ZAL (wniosek o założenie księgi wieczystej). Formularz należy złożyć w sytuacji, w której na formularzu podstawowym nie udało się zmieścić całego oznaczenia nieruchomości (oznaczenia map ewidencyjnych, nr działek). Dotyczy to głównie sytuacji, w których nieruchomość dla której zakłada się księgę składa się z wielu działek ewidencyjnych (np. w sytuacji utworzenia jednej nieruchomości z połączenia kilku).
Formularz KW ZAD 'Żądanie wpisu w księdze wieczystej'
Formularz KW ZAD stanowi załącznik do formularzy KW WPIS (wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej) i KW ZAL (wniosek o założenie księgi wieczystej) stosuje się go w sytuacji kiedy nie udało się zmieścić na formularzu podstawowym wszystkich żądań wniosku np. w sytuacji wpisania wielu współwłaścicieli nieruchomości (np. po przeprowadzeniu postępowania spadkowego).
Formularz KW PP 'Pełnomocnik / przedstawiciel ustawowy'
Formularz KWPP stanowi załącznik do formularzy KWWPIS(wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej) lub KWZAL (wniosek o założenie księgi wieczystej). Formularz stosowany jest w sytuacji, w której nie udało się w podstawowym formularzu zamieścić danych wszystkich pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych.
Formularz KW WU 'Wnioskodawcy i uczestnicy postępowania'
Formularz KW WU stanowi załącznik do formularzy KW ZAL(wniosek o założenie księgi wieczystej) lub KW WPIS (wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej). Formularz ma zastosowanie w sytuacji, w której w pierwotnym wniosku nie udało się zamieścić danych wszystkich uczestników postępowania lub wnioskodawców (np. w ramach regulowania własności nieruchomości po postępowaniu spadkowym- przy dużej liczbie spadkobierców).
Formularz KW ODPIS 'Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej'
Formularz KWODPIS składany jest w dowolnym sądzie rejonowym prowadzącym księgi wieczyste, w celu uzyskania odpisu z księgi wieczystej dowolnej nieruchomości. Jest to jednak możliwe jedynie wtedy jeśli dana księga wieczysta została już przeniesiona do system elektronicznego (nie każdy sąd rejonowy w Polsce przeszedł już tę procedurę). Za pomocą formularza można uzyskać odpis aktualny (z danym na dzień wydania odpisu) lub zupełny (z całą historię obrotu daną nieruchomością) a także zaświadczenie o tym, że dana księga wieczysta została zamknięta.Odpis otrzymujemy co do zasady "od ręki".
Formularz KW-WGLAD 'Wniosek o wgląd lub wydruk z księgi wieczystej'
Dla każdej księgi wieczystej prowadzone są akta, w których znajdują się wszystkie dokumenty związane z dokonanymi w niej wpisami. W sytuacji, w której na wpis do księgi wieczystej czeka się nawet kilka miesięcy warto akta zweryfikować- z uwagi na to, że odpis którym dysponujemy może być de facto nieaktualny (wnioski o wpis są jeszcze nieuwzględnione). Aby uzyskać wgląd do akt, należy uprawdopodobnić swój interes prawny (np. poprzez wykazanie że jest się właścicielem nieruchomości lub użytkownikiem wieczystym, okazując umowę przedwstępną nabycia, czy upoważnienie od właściciela).Wniosek o wydruk dotyczy niewyemigrowanych ksiąg wieczystych (kiedy księgi nie znajdują się w systemie elektronicznym).

Niestety nic nie znaleziono
Spróbuj inne zapytanie

REKLAMA