Kategorie

Terminarz

5 mar 2018
3 cze 2018
Zakres dat:

Maksymalny zakres dat to 90 dni

Złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za …
2018-03-05
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za luty 2018 r. przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
2018-03-05
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2017 r. Roczne sprawozdania Rb-UZ, Rb-UN za 2017 r. składane przez regionalne izby …
2018-03-06
Dodaj do kalendarza
2018-03-06
Dodaj do kalendarza
Zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za miesiąc poprzedni
2018-03-07
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym 2018 r. od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na …
2018-03-07
Dodaj do kalendarza
CIT-7 za miesiąc poprzedni
2018-03-07
Dodaj do kalendarza
AKC-P za miesiąc poprzedni
2018-03-07
Dodaj do kalendarza
Zakaz pracy w placówkach handlowych
2018-03-11
Dodaj do kalendarza
Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego państwowej osoby prawnej Rb-BZ2 za 2017 r. składane przez właściwe organy
2018-03-12
Dodaj do kalendarza
Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej Rb-BZ2 za 2017 r. składane przez dyrektorów instytucji …
2018-03-12
Dodaj do kalendarza
Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego agencji wykonawczej Rb-BZ2 za 2017 r. składane przez kierowników agencji wykonawczych
2018-03-12
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania zbiorcze Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2017 r. Roczne sprawozdania zbiorcze Rb-UZ, Rb-UN za 2017 r. składane przez …
2018-03-12
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za luty 2018 r. składane przez jednostki budżetowe, jednostki obsługujące Uwaga! Sprawozdanie …
2018-03-12
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za luty 2018 r. składane przez …
2018-03-12
Dodaj do kalendarza
INTRASTAT za miesiąc poprzedni
2018-03-12
Dodaj do kalendarza