Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Terminarz

Zapłata I raty podatku od środków transportowych i złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych na 2022 r. - osoby fizyczne i …
2022-02-15
Dodaj do kalendarza
Zapłata składek za styczeń 2022 r. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FS, FGŚP i FEP przez płatników posiadających osobowość prawną …
2022-02-15
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za luty 2022 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające …
2022-02-15
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-50 za IV kwartały 2021 r. składane przez zarządy JST
2022-02-15
Dodaj do kalendarza
Wpłata do PPK za styczeń 2022 r.
2022-02-15
Dodaj do kalendarza
DT-1 - deklaracja na podatek od środków transportowych składana przez osoby fizyczne i prawne będące ich właścicielami
2022-02-15
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za styczeń 2022 r. składane …
2022-02-15
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania jednostkowe Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2021 r. oraz roczne sprawozdania jednostkowe Rb-UZ za 2021 r. składane …
2022-02-16
Dodaj do kalendarza
Roczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za 2021 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
2022-02-17
Dodaj do kalendarza
Roczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za 2021 r. składane przez …
2022-02-17
Dodaj do kalendarza
Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych
2022-02-20
Dodaj do kalendarza
Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
2022-02-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych za styczeń 2022 r.
2022-02-21
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłaconych w styczniu 2022 r. wynagrodzeń z umowy o pracę, …
2022-02-21
Dodaj do kalendarza
Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego …
2022-02-21
Dodaj do kalendarza
Roczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za 2021 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
2022-02-21
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w styczniu 2022 r. dochodów z pozarolniczej działalności …
2022-02-21
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za styczeń 2022 r. z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, …
2022-02-21
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania łączne Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2021 r. oraz roczne sprawozdania łączne Rb-UZ za 2021 r. składane przez Polską …
2022-02-21
Dodaj do kalendarza
Zapłata składek za styczeń 2022 r. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FS, FGŚP i FEP przez pozostałych płatników oraz złożenie …
2022-02-21
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych …
2022-02-21
Dodaj do kalendarza
Roczne sprawozdanie Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za 2021 r. składane przez …
2022-02-21
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za styczeń 2022 r. składane przez dysponentów części …
2022-02-21
Dodaj do kalendarza
Roczne sprawozdanie Rb-PDP za 2021 r. składane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
2022-02-21
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S za IV kwartały 2021 r. oraz roczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-ST za 2021 r. składane …
2022-02-21
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za styczeń 2022 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2022-02-21
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za styczeń 2022 r. …
2022-02-21
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za styczeń 2022 r. składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem …
2022-02-21
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania zbiorcze Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2021 r. oraz roczne sprawozdania zbiorcze Rb-UZ za 2021 r. składane przez …
2022-02-21
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania zbiorcze Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2021 r. oraz roczne sprawozdania zbiorcze Rb-UZ za 2021 r. składane przez …
2022-02-21
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania jednostkowe Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2021 r. oraz roczne sprawozdania jednostkowe Rb-UZ za 2021 r. składane …
2022-02-21
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-40 za IV kwartały 2021 r. składane przez dyrektorów instytucji gospodarki budżetowej
2022-02-22
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-33, Rb-40 za IV kwartały 2021 r. składane przez dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezesa Zarządu …
2022-02-22
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-35, Rb-40 za IV kwartały 2021 r. składane przez kierowników agencji wykonawczych
2022-02-22
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za styczeń 2022 r. składane przez zarządy JST
2022-02-22
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2021 r. oraz roczne sprawozdania Rb-UZ za 2021 r. składane przez zarządy JST
2022-02-23
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-33 za styczeń 2022 r. składane przez dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezesa Zarządu PFRON
2022-02-23
Dodaj do kalendarza
Roczna korekta VAT odliczonego w roku poprzednim
2022-02-25
Dodaj do kalendarza
VAT-12 za miesiąc poprzedni
2022-02-25
Dodaj do kalendarza
Rozliczenie podatku cukrowego należnego za styczeń 2022 r.
2022-02-25
Dodaj do kalendarza
Zapłata VAT i przesłanie pliku JPK_V7M za styczeń 2022 r.
2022-02-25
Dodaj do kalendarza
VAT-UE za miesiąc poprzedni złożony w formie elektronicznej
2022-02-25
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/A–AKC-4/F, AKC-4/H–AKC-4/N, AKC-WW, AKC-WG, AKC-EN, AKC-ST/AKC-STn
2022-02-25
Dodaj do kalendarza
VAT-8
2022-02-25
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania zbiorcze Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2021 r. oraz roczne sprawozdania zbiorcze Rb-UZ, Rb-UN za 2021 r. składane …
2022-02-25
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za styczeń 2022 r. składane przez Prezesa ZUS
2022-02-25
Dodaj do kalendarza
VAT-9M za miesiąc poprzedni
2022-02-25
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-FER za styczeń 2022 r. składane przez Prezesa KRUS
2022-02-25
Dodaj do kalendarza
Rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej i złożenie deklaracji PSD-1 za styczeń 2022 r.
2022-02-25
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za styczeń 2022 r. składane przez dysponenta części 87
2022-02-28
Dodaj do kalendarza